Gemma Espigares i Tribó

Gemma Espigares i Tribó

Candidata num. 3 al Parlament per Lleida

És  Infermera i té un Màster en Recerca en Salut per la Universitat de Lleida (UdL). Va començar les seves tasques de representació estudiantil universitària el curs 2009/2010 com a delegada de la seva promoció, posteriorment va ser escollida coordinadora del Consell de l’Estudiantat de la Facultat d’Infermeria de la UdL. A les eleccions dels estudiants representants als òrgans de Govern de la UdL del desembre de 2010, va ser escollida representant a la Junta de Centre i posteriorment al Claustre i al Consell de Govern.  L’any 2011 va començar a formar part de l’Equip de Govern del Consell de l’Estudiantat de la UdL (CEUdL), on esdevé escollida sots-coordinadora al mes de febrer i comença a formar part del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) fins a l’actualitat; al desembre es nomenada Coordinadoraeconòmica i de qualitat del CEUdL. Posteriorment, es nomenada com a representant dels estudiants al Plenari del Consell Social. Al maig de 2014 deixa les tasques de coordinació de la UdL. Al CEUCAT ha participat activament en projectes com ara “Un Consell Autonòmic per a Catalunya” amb el què es va obtenir la menció especial dins el concurs de bones pràctiques de la representació estudiantil en la gestió universitària (Santander, 2011), l’estudi de l’Estudiant a Temps Parcial presentat durant les I Jornades Obertes del CEUCAT (Tarragona, 2011), taula rodona i grup de treball sobre l’avaluació de la satisfacció dels estudiants a les universitats catalanes o recentment en el debat de Governança i els documents que se’n deriven. N’exerceix la presidència des del 6 d’octubre de 2012 fins al 13 de desembre de 2014. Durant aquest mandat s’ha treballat temes com l’estudi sobre les Mesures per a millorar la representació i participació estudiantils, s’ha realitzat les III Jornades obertes sobre comunicació i s’han dut a terme les V Jornades de representants de la Xarxa Vives d’Universitats. També s’ha organitzat el curs de formació en garantia de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Entre el 2011 i el 2013 presideix l’Associació Estatal d’Estudiants d’Infermeria(AEEE) amb la què ha coordinat l’Organització de les IV Jornades Estatals d’Estudiants celebrades a Lleida. En aquesta sectorial ha tingut contacte amb altres associacions específiques de titulacions universitàries i on s’ha implementat un projecte de potenciació institucional de l’AEEE. També ha estat guardona en diferents ocasions en la modalitat de comunicació oral en les Jornades catalanes d’estudiants d’infermeria (3r premi al 2010 i 2n premi al 2011 i 2012) i en les jornades estatals en la modalitat de pòster científic (1r premi al 2012,2013 i 2014) Al 2011 s’interessa per la Qualitat a la Universitat i realitza el curs d’Estudiants Experts en Qualitat organitzat per la UdL i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). El mateix any es seleccionada per formar part del programa AUDIT (Disseny del Sistema Intern de Garantia de Qualitat) i posteriorment es nomenada per a formar part dels programes VERIFICA i SEGUIMENT de titulacions com a estudiant de la Comissió específica de salut. Es ja al 2012 quan el director de l’Agència la nomena membre de la Comissió d’estudiants de l’AQU. Durant el 2014 participa en l’Acreditació dels Manuals d’Avaluació Docents del professorat i les visites d’acreditació de titulacions.

la democràcia sempre guanya

Llistes al parlament 2017

Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona